Volksuniversiteit Amstelland

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk vanaf het verschijnen van de programmagids of vermelding van het programma-aanbod op onze website. Voor een geldige inschrijving dien je een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren met een betaling of een machtiging tot betaling. Dit kan tijdens openingstijden aan de balie (handgeschreven formulier) of door je in te schrijven via de website.

Wijzen van betaling
Er zijn 4 betalingswijzen mogelijk:
-PIN: aan de administratiebalie.
-Contant: aan de administratiebalie.
-Eenmalige machtiging tot incasso: aan de administratiebalie of via de website, het bedrag wordt afgeschreven in de eerste week van de maand waarin de cursus start.
-iDeal: directe betaling via de website.
-Factuur: alleen mogelijk als het cursusgeld door een bedrijf betaald wordt, neem hiervoor contact op met de administratie.

Betaling in termijnen
Betaling in (maximaal 3) termijnen is mogelijk voor cursussen van € 300 of meer, neem hiervoor contact op met de administratie.

Kortingen
Voorinschrijfkorting*: Bij inschrijving voor 1 augustus 2017 geldt een korting van 5% op het cursusbedrag.
Amstelveenpas: Op vertoon van een geldige Amstelveenpas ontvangen houders een korting van 50% op het cursusbedrag.
Studenten: Op vertoon van een geldige pas ontvangen studenten een korting van 10% op het cursusbedrag.
*Deze korting is niet mogelijk in combinatie met andere kortingen of bij betaling per factuur.

Btw
Vermelde cursusprijzen zijn inclusief BTW, indien BTW van toepassing is.

Plaatsing en doorgang vinden van cursussen
Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Een bevestiging van de inschrijving zal per e-mail worden gestuurd. Indien een cursus vol zit is Volksuniversiteit Amstelland gemachtigd om het maximum aantal deelnemers met maximaal 2 te verhogen. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn heeft Volksuniversiteit Amstelland het recht een cursus te annuleren of alleen onder gewijzigde voorwaarden door te laten gaan.

Kosteloos annuleren
Kan alleen schriftelijk tot een week (7 dagen) voor aanvang van de cursus. Daarna, is annuleren alleen mogelijk in geval van ernstige ziekte of verhuizing buiten de regio (een schriftelijk bewijs moet worden meegeleverd). De maximale restitutie is 50%.

Restitutie
Als een cursus is volgeboekt of geannuleerd, zal de machtiging (tot incasso) worden vernietigd c.q. het reeds betaalde cursusgeld binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Indien Volksuniversiteit Amstelland zich genoodzaakt ziet een eenmaal gestarte cursus door onvoorziene omstandigheden te annuleren, zal restitutie naar rato plaatsvinden.

Kosten (les)materiaal
Kosten van (les)materiaal, zoals boeken, creatieve materialen of anderszins, zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

Toelating cursus
Men kan zich in principe voor alle cursussen inschrijven. Wel is de docent bevoegd een bindend advies te geven voor overplaatsing naar een andere cursus, gebaseerd op observatie of een test tijdens de eerste of tweede les, als de cursist niet het vereiste niveau heeft om de cursus binnen redelijke termijn te volgen. Cursisten die herhaaldelijk de les verstoren of huisregels overtreden kan de toegang tot de cursus worden geweigerd; er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie van het lesgeld plaats.

Cursusresultaat
Volksuniversiteit Amstelland kan niet garanderen dat cursisten het boogde cursusresultaat behalen. Echter, alles wordt in werk gesteld om de kwaliteit van de cursussen te waarborgen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Volksuniversiteit Amstelland kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan personen en/of bezittingen, ook niet voor verlies van eigendommen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens Volksuniversiteit Amstelland.