cursussen · workshops · lezingen · excursies

Inschrijven

Inschrijven

U kunt zich op drie manieren inschrijven:

  • via de website
  • bij de balie op Stadsplein 97
  • door het inschrijfformulier te downloaden, uit te printen en te versturen/langs te brengen op Stadsplein 97, 1181 ZM Amstelveen

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

U kunt zich aanmelden voor een cursus via onze website www.vu-amstelland.nl. Ook kunt u een inschrijvingsformulier bij ons inleveren per post of door afgifte aan de balie met gelijktijdige betaling of machtiging tot betaling. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier en uw betaling c.q. machtiging sturen wij u een bevestigingsmail. Kort vóór aanvang van de cursus wordt besloten of de cursus doorgaat, op eventueel gewijzigde voorwaarden doorgaat of geheel niet doorgaat, dit in verband met het noodzakelijk vereiste minimum aantal cursisten.

U krijgt bericht, wanneer de cursus is volgeboekt of onverhoopt niet door kan gaan. Zonder tegenbericht bent u dus welkom op de eerste les. De tijd en plaats daarvan zijn vermeld op uw bevestigingsmail.

De Stichting Volksuniversiteit Amstelland is gerechtigd om in bijzondere gevallen het maximum aantal deelnemers – zoals vermeld in de cursusgids – te verhogen met ten hoogste twee deelnemers.
Bij onvoldoende inschrijvingen heeft de directie het recht om de cursus te heraankondigen, waarbij de cursusprijs hetzelfde blijft en waarbij de duur of lengte van de cursus met maximaal 25% wordt teruggebracht.

(Email)Adreswijziging
Het is van belang dat u bij verhuizing uw nieuwe adres, telefoonnummer en/of emailadres doorgeeft aan het secretariaat. U kunt dit telefonisch doen of per email aan info@vu-amstelland.nl.

Betaling
Er zijn vijf mogelijkheden van betaling:

  • Per automatische machtiging. De machtiging wordt afgeschreven in de eerste week van de maand waarin de cursus start.
  • Per iDEAL. (alleen bij inschrijving via onze website)
  • Pinnen (direct bij inschrijving)*
  • Contant. (direct bij inschrijving)*
  • Factuur. Deze betalingswijze is alleen mogelijk als het cursusbedrag betaald wordt door een (eigen) bedrijf of direct door uw werkgever. In dat geval volledige adresgegevens en contactpersoon vermelden.

* Tijdens de openingstijden van het secretariaat: maandag t/m donderdag van 10.00 – 15.00 uur en vrijdag van 10.00 – 14.00 uur.

Amstelveenpashouders
Amstelveenpashouders krijgen een korting van 50% op het cursusbedrag (de korting bij vóórinschrijving komt hierbij te vervallen).

Betaling in termijnen
Betaling in termijnen is slechts mogelijk voor cursussen met een prijs boven € 350,- en alleen na overleg met het secretariaat.

ANNULERING en RESTITUTIE
Annulering vóór aanvang van de cursus

Kosteloos annuleren is alleen mogelijk tot zeven dagen vóór aanvang van de cursus (schriftelijk of per email).
Annulering na aanvang van de cursus

Dit is alleen mogelijk in geval van ernstige ziekte of verhuizing buiten de regio. Schriftelijke bewijzen dienen bijgevoegd te worden. De maximale restitutie bedraagt in deze gevallen 50%.

Restitutie
Als een cursus is volgeboekt of niet doorgaat wordt de eventuele machtiging vernietigd c.q wordt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort. Indien de Volksuniversiteit in geval van overmacht een cursus tussentijds moet beëindigen, vindt restitutie alleen pro rato plaats. Restitutie vindt alleen plaats door overmaking op een bankrekening.

KLACHTEN
Indien u onverhoopt ontevreden bent over uw cursus/workshop/lezing/excursie bij Volksuniversiteit Amstelland, kunt u een klacht indienen. Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend en gericht aan de directeur van de Volksuniversiteit. De klacht wordt behandeld door de directie en binnen twee kalenderweken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.