Volksuniversiteit Amstelland

Art, culture and history

Platform C | Volksuniversiteit Amstelland biedt een reeks interessante (kunst)historische cursussen en lezingen. Verschillende docenten en sprekers, allemaal met hun eigen specialisme op het gebied van kunststromingen, landen, culturen en tijdsperioden nemen je graag mee in hun boeiende verhaal!

Genreschilderkunst en haar verborgen betekenissen

In de Gouden Eeuw werden veel schilderijen geproduceerd die schijnbaar alledaagse taferelen uitbeeldden. 'Schijnbaar' omdat achter die alledaagse werkelijkheid een wereld van diepere betekenis schuilging, soms met een knipoog, soms moralistisch bedoeld. Men noemt dit sedert de 19de eeuw 'genreschilderkunst'. Verwonder je over de verborgen symboliek in de genreschilderkunst en kom meer te weten over de achtergronden in deze boeiende cursus.

More information
Tuesday September 25, 2018
3 lessons of 2 hrs
Price: € 62,00
Ms. drs. I. (Ina) Bertsch
14:00 - 16:00
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
Peter Paul Rubens, succesvol Vlaams barokschilder

Weinig kunstenaars hebben tijdens hun leven zo veel roem en rijkdom vergaard als Peter Paul Rubens. Zijn sensuele, barokke kunst werd in de Gouden Eeuw door kunstliefhebbers bijzonder op prijs gesteld. Het oeuvre van Rubens omvat een groot scala Bijbelse en mythologische onderwerpen. Deze cursus gaat in op het leven van de schilder, de context waarin hij zijn werk heeft gemaakt en het belicht de symboliek van zijn werken. Ook de olieverfschetsen, die museum Boymans van Beuningen in het najaar van 2018 tentoonstelt, worden besproken.

More information
Tuesday October 30, 2018
3 lessons of 2 hrs
Price: € 62,00
Ms. drs. I. (Ina) Bertsch
14:00 - 16:00
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
Poëzie lezen
Poëzie lezen
Course number: 070109

Wat verstaan we precies onder poëzie en wat is het verschil met andere literaire genres? Hoe schrijven dichters hun teksten? En hoe passen zij metrum, rijm en ritme toe om hun doel te bereiken? Hoe lezen en interpreteren we poëzie? Deze vragen zullen we proberen te beantwoorden aan de hand van voorbeelden en door samen een aantal gedichten van moderne auteurs te lezen: Vasalis, Reve, O'Hara, Montale, Pasolini en Bob Dylan.

More information
Thursday January 10, 2019
3 lessons of 1,5 hrs
Price: € 50,00
Mr. dr. G. (Gandolfo) Cascio
19:00 - 20:30
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
Griekse en Romeinse mythologie
Griekse en Romeinse mythologie
Course number: 070110

De Griekse en Romeinse mythologie omvat een scala aan spectaculaire verhalen over verraad, overspel, bedrog, heldendaden en gedaanteverwisselingen. Al eeuwen lang zijn deze verhalen bron van inspiratie voor de kunst. Toch zijn lang niet alle verhalen bekend. Iedereen weet wel wie Venus of Apollo waren, maar wat deden zij ook alweer en hoe was hun familieband? En wie waren de Nioben en bijvoorbeeld Endymion? Deze cursus belicht de Griekse en daarop gebaseerde Romeinse mythologie aan de hand van voorbeelden uit de beeldende kunst.

More information
Tuesday March 5, 2019
5 lessons of 2 hrs
Price: € 98,00
Ms. drs. I. (Ina) Bertsch
14:00 - 16:00
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
De Olympus van de Europese schilderkunst

- twaalf grootmeesters van de 15de tot de 19de eeuw
Deel drie van deze reeks beslaat de 17de tot de 19de eeuw en heeft betrekking op twee landen die in eerdere delen nog niet vertegenwoordigd waren: Spanje en Frankrijk. Als eerste behandelen we Diego Velázquez (1599-1660) die een fenomenale carrière ontwikkelde aan het Spaanse hof. Deels in de voetsporen van Velázquez treedt Francisco de Goya (1746-1828), ook hofschilder in Madrid. Édouard Manet (1832-1883) nam het stokje over van de twee Spaanse meesters en van Rafaël en Titiaan. Zij inspireerden hem bij het ontwikkelen van een schilderstijl die, in plaats van religieuze of mythologische taferelen, erop uit was om het 'vie moderne' van de 19de eeuw af te beelden.

More information
Wednesday April 10, 2019
3 lessons of 2 hrs
Price: € 62,00
Mr. Drs. S. (Stefano) Giani
14:30 - 16:30
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
Hindoe architectuur en sculptuur tot 1200

Tussen bouwen en beeldhouwen bestaat een hechte symbiose in de Indiase kunst. Vanaf het moment dat tweeduizend jaar geleden religieuze architectuur tot ontwikkeling kwam maakten stenen beelden en reliëfs er onderdeel van uit. Vrijstaande stenen rondsculpturen kwamen amper voor. De vroegste fase van het bouwen wordt gekenmerkt door grotarchitectuur en uit rotsen gehouwen tempels. Tussen 500 en 1000 nam de bouw van structurele tempels een hoge vlucht. Tempels groeiden van kleine vierkante ruimtes tot reusachtige gebouwen van wel zeventig meter hoog.

More information
Saturday October 6, 2018
1 presentation of 2 hrs
Price: € 17,00
Mr. B. (Ben) Meulenbeld
14:00 - 16:00
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
Hindoe, jain en moslim bouw- en beeldhouwkunst vanaf 1200

Rond 1200 stagneerde de bouw van grote hindoetempels in het noorden en oosten met de komst van zich permanent vestigende moslims. In het zuiden ging het bouwen frenetiek door. Daar ontstonden zelfs tempels van tienduizenden vierkante meters. Elders in Zuid-India verrezen in Karnataka juist talrijke kleine tempels die gekenmerkt worden door hun overdaad aan ragfijn beeldhouwwerk. De islam introduceerde enkele nouveautés: bogen, koepels, geometrische siermotieven, moskeeën en mausolea. De jain maken een half procent uit van de bevolking maar hun rijk versierde en veelal in marmer uitgevoerde tempels zijn prominent aanwezig.

More information
Saturday October 13, 2018
1 presentation of 2 hrs
Price: € 17,00
Mr. B. (Ben) Meulenbeld
14:00 - 16:00
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
De wonderlijke wereld van middeleeuwse relieken

Relieken zijn overblijfselen van een heilige of zaken die met een heilige in contact zijn geweest. Voor de (middeleeuwse) christelijke mens vertegenwoordigden ze de aanwezigheid van de heilige zelf, die daardoor een belangrijke functie in de maatschappij had als beschermer tegen ziekte, onrecht, geweld en natuurrampen. Deze lezing gaat over soorten relieken, het belang van relieken en zaken die hiermee verband hielden zoals reliekhouders, hagiografieën. Ook worden voor de moderne mens merkwaardige verschijnselen als 'heilige diefstallen' belicht. De lezing sluit aan bij de tentoonstelling over relieken in het najaar van 2018 in het Catharijneconvent.

More information
Saturday November 3, 2018
1 presentation of 2 hrs
Price: € 17,00
Ms. drs. I. (Ina) Bertsch
14:00 - 16:00
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
Het genie Leonardo da Vinci
Het genie Leonardo da Vinci
Course number: 070113

Architect, beeldhouwer, schilder, schrijver en uitvinder: Leonardo da Vinci was het allemaal en is daarmee de personificatie van de geniale 'homo universalis' uit de Renaissance. De tentoonstelling in het Teylers Museum rondom de tekeningen van de Italiaanse meester is dé gelegenheid om opnieuw stil te staan bij de onvoorstelbaar veelzijdige productie van de kunstenaar uit Vinci: kookrecepten, kanalenstelsels, vliegtuigen, standbeelden en vooral een baanbrekend experimenteel oeuvre met iconische werken als de Mona Lisa en Het Laatste Avondmaal.

More information
Saturday November 10, 2018
1 presentation of 2 hrs
Price: € 17,00
Mr. Drs. S. (Stefano) Giani
14:00 - 16:00
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >
Hoe Indiaas katoen de wereld kleedde
Hoe Indiaas katoen de wereld kleedde
Course number: 021111

Al duizenden jaren wordt op het Indisch subcontinent textiel van hoge kwaliteit vervaardigd. De Romeinen roemden reeds de verfijning en het coloriet. Bedrukte stoffen werden wijd en zijd geëxporteerd. Het vervoer over zee was in handen van de Arabieren. Met de komst van de VOC werd dit grotendeels overgenomen door de Hollanders. De VOC werd een belangrijke spil in de handel in 'katoentjes'. Een belangrijke reden is dat men in Indonesië voor zijn specerijen niet in klinkende munt maar in Indiase textiel betaald wenste te worden. Maar ook naar Europa verscheepte de VOC Indiaas textiel. Vanaf de 17de eeuw raakten 'sitsen' van de Coromandelkust in de mode, eerst als interieurstof, later ook als kledingstof en in klederdracht rondom de Zuiderzee.

More information
Saturday November 17, 2018
1 presentation of 2 hrs
Price: € 17,00
Mr. B. (Ben) Meulenbeld
14:00 - 16:00
Location: Volksuniversiteit Amstelland
Enroll >

Pages