Latijn, Oudgrieks, Mythologie

Latijn, Oudgrieks, Mythologie

Informatie / intake: Open Dag zaterdag 3 september 2016 van 12.00-17.00 uur en dinsdag 6 september van 19.00-21.00 uur.

Daarna via het Secretariaat 020-5451424

De cursussen Latijn 1 t/m 3, leescursussen, Oud-Grieks en Mythologie starten weer half september 2016.

LATIJN LEREN
Wat is het doel van het onderwijs in klassiek Latijn in onze Volksuniversiteit? De cursist genoeg kennis bij te brengen om Latijnse literatuur te begrijpen. Wij geven drie cursussen: de cursus voor beginners, voor gevorderden (gevorderden 1) en de afrondingscursus (gevorderden 2). U leert de Latijnse taal door teksten te lezen en te vertalen. In het begin is het Latijn nog erg eenvoudig: er staan originele Latijnse spreuken op het programma en teksten die aangepast zijn voor de beginnende lezer. Daarna raken de cursisten langzamerhand gewend aan teksten van een hoger niveau, zodat ze tenslotte de antieke Latijnse schrijvers kunnen lezen. Als oefenteksten worden vooral de meest pakkende verhalen van de beroemdste geschiedschrijvers aangeboden. Daarin komen ook filosofie, kunst en wetenschap en de opkomst van het Christendom aan de orde . Ook worden de culturele achtergronden van de lectuur belicht, zoals geschiedenis, archeologie, godsdienst en mythologie.
Waarom inschrijven voor een cursus Latijn? Zonder kennis van de Romeinse overheersing is Europa in heden en verleden eigenlijk niet te begrijpen: zelfs de kloof tussen burgers en overheden gaat terug op de Romeinse tijd. En bovendien: was het Latijn vroeger een vak voor de zg. elite, tegenwoordig kunt u, die niet van het gymnasium komt, daarbij aansluiten!
Bij de cursussen “Latijn voor beginners” en Gevorderden 1” behoort ook een “virtuele Romereis”: we geven u d.m.v. beeldmateriaal een rondleiding in deze stad. Een voordeel: u hoeft nergens in de rij te staan en u hebt geen last van sluitingstijden.

LEESCURSUSSEN LATIJN
In de leescursussen wordt de Latijnse topliteratuur behandeld, zoals blijkt uit de leesstof die bij de cursussen staat aangegeven. Er zal veel aandacht besteed worden aan het taalgebruik, zodat duidelijk wordt waarom het de moeite waard is de teksten in het origineel te lezen en niet in vertaling. Ook wordt er beeldmateriaal gebruikt, bijvoorbeeld ter toelichting bij de komedie en bij archeologische onderwerpen.
De leesprogramma’s worden zoveel mogelijk vastgesteld in overleg met de al ingeschreven cursisten. Voor de leescursussen is enige voorkennis van het Latijn vereist. Degenen die geen cursussen Latijn van de Volksuniversiteit hebben gevolgd, hebben genoeg aan het niveau van de 3e klas van het oude gymnasium of de 4e klas van het tegenwoordige gymnasiale onderwijs. Bij de hoeveelheid huiswerk wordt rekening gehouden met de wensen van de cursisten. Als steun bij het vertalen wordt altijd een zeer uitgebreide hulpcommentaar verstrekt.
Voor nieuwe deelnemers is het raadzaam om voor de keuze van de cursus contact met de docent op te nemen, evt. op de informatiedagen of via het secretariaat. Schrijft u zich zonder vooroverleg in, dan komt u voor sommige leescursussen niet in aanmerking.
Het programma luidt als volgt:
- voor de cursus Apollo 1 de komedie “Amphitryo” van Plautus, ijzersterk toneel, ook in deze tijd onverminderd hilarisch;
- voor de cursus Apollo 2 beschouwingen over de goede staatsman, waaronder Cicero’s visionaire werk “De droom van Scipio”, een hoogtepunt uit de wereldliteratuur;
- voor de cursus Mercurius 1 teksten uit de begintijd van de Latijnse literatuur, voornamelijk van de hand van Cato Maior, en daarnaast enige inscripties uit de begintijd van Rome’s bestaan; deze keuze geeft ons inzicht in de mentaliteit van de conservatieve Romein uit de tijd van de republiek en houdt ons een spiegel voor van de menselijke verhoudingen in onze tijd;
- de stof voor Mercurius 2 wordt later bekend gemaakt, na overleg met de cursisten.
- voor de cursus Minerva een aantal brieven van Plinius de Jongere o.a. over de uitbarsting van de Vesuvius, slaven en sportverdwazing

LEESCURSUSSEN (OUD)GRIEKS
Voor deze leescursussen is natuurlijk wel enige voorkennis vereist. Bij twijfel over het niveau hiervan kan men contact opnemen met de docent, evt. via het secretariaat. Als steun bij het vertalen wordt altijd een zeer uitgebreide hulpcommentaar verstrekt.

GRIEKSE MYTHOLOGIE  De Griekse verhalen over goden en helden worden samen de mythologie genoemd. Ze hebben altijd deel uitgemaakt van de Europese cultuur op alle gebied van de kunst. Wil men onze beeldende kunsten, literatuur en muzikale werken goed begrijpen, dan is kennis van de mythologie vaak onmisbaar.
Het doel van de cursussen is daarom niet alleen dat u kennis maakt met de buitengewoon boeiende verhalen, maar ook dat u alle behandelde onderwerpen kunt herkennen in de Europese kunst tot op heden. Zodoende krijgt de kunstgeschiedenis veel aandacht aan de hand van beeld- en eventueel geluidsmateriaal.
Het geheel van de verhalen is zo groot dat de cursussen worden gegeven in series van minstens vier jaar. Elke serie begint met het ontstaan van de wereld en eindigt met de stichting van Rome. Daartussen worden de verhalen van goden en helden behandeld en ook de Trojaanse oorlog, de zwerftochten van Odysseus en de avonturen van Aeneas, de stamvader van de Romeinen.
Wie aan een cursus deelneemt volgt de lessen over bepaalde verhalen en kan dan aan de hele serie blijven deelnemen tot hetzelfde onderwerp weer aan de orde komt, zoals men in een carrousel instapt en weer uitstapt wanneer men een compleet rondje heeft gedraaid. Wanneer u intekent voor een cursus, wordt natuurlijk niet van u verwacht dat u aan de hele serie deelneemt: elke keer moet men opnieuw inschrijven.
 

Voor meer info kijk bij betreffende cursus(sen)
 

 

Cursusaanbod Latijn, Oudgrieks, Mythologie

 

Er zijn geen cursussen, workshops, excursies of lezingen in deze vakgroep gevonden

 

 

Amstelveen, mei 2017. Alle hier vermelde gegevens en prijzen onder strikt voorbehoud.